ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Szolgáltató/Vállalkozás adatai

www.gazdacentrum.hu honlapot a Zetor-Vas Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság üzemelteteti.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 17.
Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 17.
Üzlet, átvételi pont címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadságbokori út 6.
Nyilvántartásba vevő bíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: Cg. 15-09-064378
Adószám: 11496243-2-15

Képviselő: Vas Ottó, ügyvezető
Telefonszám: +36 42 401 628, +36 30 257 7710
Fax: +36 42 401 628
E-mail: webaruhaz@gazdacentrum.hu  
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-116258/2017.

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Invitech Megoldások Zrt.
Cím: 2040 Budaörs, Edison u. 4.
Elérhetőség: 1444, vip@invitech.hu

2. Jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
  • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”);
  • 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
  • 45/2014 (II.26) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
  • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.

3. Árak

Az Eladó által a Honlapon forgalmazott termékek árai minden esetben forintban értendők, a Honlapon feltüntetésre kerülnek azok nettó és bruttó (a mindenkori ÁFA-tartalom) szerinti árai. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk!

4. Garancia, jogérvényesítési lehetőségek

4.1. Garanciális problémák

Garanciális probléma esetén az Eladó az ügyfélszolgálatán – Hétfő - Péntek: 8:00 - 16:30-ig, nyitvatartási időben a terméket megvizsgálja.

4.2. Panaszügyintézés

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Ügyfélszolgálati iroda helye: 4400 Nyíregyháza, Szabadságbokori út 6.
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Hétfő - Péntek: 8:00 - 16:30-ig,
Telefon: +36 42 401 628, +36 30 257 7710
Fax: +36 42 401 628
Web: www.gazdacentrum.hu
E-mail: webaruhaz@gazdacentrum.hu

Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi email-ben. Az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.

4.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Bejegyzés a vásárlók könyvébe: A vásárlók könyve az Eladó üzletében (ügyfélszolgálatán) elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület elérhetőségei:

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u 2.;
Telefonszámai: +36 (42) 416-074; +36 (42) 311-544; +36 (42) 311-545; +36 (42) 420-180;
Fax száma: +36 (42) 311-750;
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu ;
Honlap cím: http://www.szabkam.hu/hu/bekeltet-testulet .

Bírósági eljárás: Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

5. Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztatónkat erre a linkre kattintva érheti el.

6. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: „Szjt.”) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a Zetor-Vas Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint szerzői jogi jogosult, írásos hozzájárulás esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.


Ha bármilyen további kérdése lenne, hívjon minket a (06-42) 401-628-es telefonszámon, írjon az webaruhaz@gazdacentrum.hu e-mail címre vagy látogassa meg Kapcsolat oldalunkat!
Loading
Loading